Kdo jsme?

VEGAN OLOMOUC, z. s.
VEGAN OLOMOUC, z. s.[email protected]
Jako spolek jsme oficiálně vznikli v květnu 2018, ale naše činnost se datuje již od prosince roku 2015, kdy jsme uspořádali první ročník Veggie Festu Olomouc. Nyní za sebou máme čtyři úspěšné festivaly a naše aktivity se rozšířily také o pořádání veganských ochutnávek. Hlavní náplní naší činnosti je ale ochrana přírody, a to převážně prostřednictvím propagace pozitivních změn ve vlastním životě – snížení spotřeby živočišných produktů, povědomí o ekologických problémech dneška a v neposlední řadě také o odklonu od konzumního životního stylu. 

As a nonprofit organization, we were officially founded in May 2018, but our activity dates back to December 2015, when we organized the first annual Veggie Fest Olomouc. Nowadays, we have four successful festivals under our belt and our activities have expanded to include organization of vegan taste tests. Nevertheless, the main goal of our activity is environmental protection, mainly by promoting positive changes in our own lives – decreasing usage of animal products, expanding awareness of contemporary ecological issues, and last but not least of departure from consumer lifestyle.